Värma bort färg

Fler och fler blir medvetna om vikten av att få bort befintlig färg ordentligt innan man kan måla på den nya färgen. Att värma bort färgen med en Speedheater är en effektiv och prisvärd metod för att snabbt kunna sätta fart med själva målningsarbetet. Speedheater är även en väldigt säker metod för färgborttagning när man […]